Stawki podatku VAT bez zmian

Uchwalona na początku grudnia nowelizacja ustawy o VAT wprowadza od 1 stycznia 2017 r. cały zestaw nowych przepisów.  Przykładowo, utrzymuje do końca 2018 r. podwyższone w 2013 r. stawki podatku VAT: 8 i 23 proc.

Zasadnicza część przewidzianych regulacji to jednak rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów do budżetu.

Co zatem nas czeka?

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie