Kraków

Gród Kraka jeszcze nie zdecydował, czy zakazać mieszkańcom i licznie przybywającym tu turystom nocnych zakupów w sklepach monopolowych.

Do 15 marca zbierane były wnioski, propozycje i uwagi, w tym od rad dzielnic, dotyczące regulacji sprzedaży alkoholu. Do 30 marca mają zostać opracowane projekty uchwał między innymi w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Do 30 kwietnia będą gromadzone opinie i uwagi, w tym obowiązkowo z rad dzielnic, w sprawie projektów uchwał regulujących sprzedaż alkoholu na terenie Krakowa. W maju przewiduje się przedłożenie projektów uchwał Radzie Miasta Krakowa.

Czytaj także:

Zakaz sprzedaży alkoholu po 22. Chciały tego samorządy, ale teraz nie palą się do skorzystania z nowego prawa

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie