Godziny karciane

Od 1 września zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane. To w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów dwie godziny w tygodniu, a w przypadku tych ze szkół ponadgimnazjalnych - jedna godzina, którą musieli poświęcać na zajęcia pozalekcyjne. Za ich prowadzenie nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia. Po zmianach będą oni nadal prowadzić nieodpłatnie zajęcia pozalekcyjne, ale zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły.

Nowe zapisy nie zostały pozytywnie ocenione przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych, mimo że godziny karciane były krytykowane od początku ich wprowadzenia. Główne zarzuty dotyczą braku regulacji, dotyczących liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć. Może to doprowadzić do tego, że liczba nieodpłatnych godzin pracy będzie wyższa niż do tej pory.

Czytaj także
Polecane galerie