Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Bardzo dobry debiut. Kurs akcji w góre o niemal 20 procent

Bardzo dobry debiut. Kurs akcji w góre o niemal 20 procent

Fot. Emily2k/Dreamstime

Kurs akcji krakowskej spółki z branży nieruchomości komercyjnych JR Invest wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 18,57 procent do 8,3 złotego.

Do obrotu na NewConnect zostały wprowadzone 1.149.633 akcje serii B oraz 607.367 akcji serii C JR Invest. W ramach oferty prywatnej spółka pozyskała blisko 12,5 mln zł, które przeznaczone zostały na nabycie udziałów w Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. oraz w PPH Inter - Prodryn Sp. z o.o.

Działalność JR Invest koncentruje się na nabywaniu w niskich cenach nieruchomości komercyjnych, następnie podnoszeniu ich wartości przez podwyższenie standardu budynków oraz zmiany struktury najemców, a w dalszej kolejności ich sprzedaży. Poza tym spółki z grupy kapitałowej przez cały okres inwestycyjny osiągają przychody z najmu. Spółka nabywa nieruchomości również przez akwizycję podmiotów w upadłości lub w trudnej sytuacji finansowej, które są właścicielami takich aktywów. Spółka prowadzi działalność głównie w Małopolsce i na Śląsku.

Największą część przychodów ze sprzedaży grupy stanowią przychody z wynajmu powierzchni biurowych. Grupa JR Invest obecnie jest właścicielem 4.800 m kw. powierzchni biurowych. Dużą pozycję przychodową stanowią również przychody z wynajmu 5.050 m kw. powierzchni handlowych. Ponadto grupa wynajmuje 300 m kw. powierzchni magazynowych oraz 250 m kw. powierzchni sal szkoleniowych, a także umożliwia wynajem biura wirtualnego.

akcje, debiut, jr invest
PAP
Czytaj także
Polecane galerie