Notowania

Przejdź na
energa
07.03.2013 13:40

Energa pochwaliła się wynikami za 2012 rok

EBITDA grupy Energa wzrosła w 2012 roku o 7,2 proc. rdr do 1,629 mld zł. Przychody wyniosły 11,18 mld zł, co oznacza wzrost o 7,8 procent. Zysk netto grupy wyniósł w 2012 roku 456 mln zł wobec 703 mln zł zysku rok wcześniej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(media.energa.pl)

Spółka podała, że poprawa wyników grupy związana jest bezpośrednio z koncentracją inwestycji w obszarze dystrybucji. _ - Środki przeznaczone na rozwój i modernizację obszaru segmentu dystrybucji, częściowo regulowanego przez URE, zapewniają grupie przewidywalny i stabilny przychód (dzięki amortyzacji i marży) _ - napisano, dodając, że 75 proc. zysku EBITDA pochodziło w ubiegłym roku z dystrybucji.

Na poziom wyniku netto wpływ miały m.in. zdarzenia jednorazowe._ - Na niższy wynik wpływ miały głównie zdarzenia o charakterze jednorazowym tj. odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych oraz niekorzystne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie spornej z PSE. Grupa Energa odnotowała w ubiegłym roku niższe wyniki segmentów wytwarzania, przede wszystkim generacji wodnej (pogorszenie warunków hydrologicznych) oraz wytwarzania konwencjonalnego (wzrost kosztów zużycia paliwa przy spadku cen sprzedaży energii) _ - napisano w komunikacie.

Energa kontynuuje działania restrukturyzacyjne._ - Ich efektem było m.in. ograniczenie o 10 proc. kosztów związanych z realizacją funkcji zarządczych i administracyjnych oraz zmniejszenie o 4 proc. zatrudnienia. Szczególnie istotne było uporządkowanie grupy według łańcucha wartości i głównych segmentów obejmujących wytwarzanie, dystrybucję, obrót, kogenerację i odnawialne źródła energii. Integracja podstawowych obszarów działalności umożliwia dalszą poprawę rentowności i optymalizację kosztów _ - napisano.

Produkcja ciepła w grupie Energa wyniosła w 2012 roku 4.100 TJ (3.900 TJ w 2011 r). Wzrosła również sprzedaż odbiorcom finalnym (do 20,5 TWh) i dystrybucja energii elektrycznej (do 20,1 TWh).

W 2012 roku grupa ograniczyła wytwarzanie energii elektrycznej do poziomu 4,1 TWh z 4,7 TWh w 2011 roku. W ubiegłym roku ponad 30 proc. wytworzonej energii pochodziło z odnawialnych źródeł. Grupa Energa wydała na inwestycje w ubiegłym roku 1,85 mld zł, z czego 1,4 mld zł na obszar dystrybucji.

Przyłączonych zostało 24 tys. nowych odbiorców oraz 400 MW mocy w OZE. Energa zbudowała ponad 2.100 km i zmodernizowała ponad 1.500 km linii napowietrznych oraz kablowych. Wskaźnik strat sieciowych spadł o ponad 3,6 proc., a koszty strat o 5 proc. Zredukowano czas przerw w dostawach prądu. Energa-Operator w ubiegłym roku zainstalowała też ok. 100 tys. zdalnie odczytywanych liczników.

Liczba klientów grupy w ubiegłym roku wzrosła do 2.917 tys. W lutym tego roku spółka podpisała umowy nabycia aktywów wiatrowych od Grupy Iberdrola oraz DONG Energy. Po sfinalizowaniu transakcji i oddaniu do użytku bloku na biomasę w Elblągu (25 MW) - moce OZE zainstalowane w grupie wyniosą 533 MW, a udział produkcji zielonej energii w produkcji energii w grupie wzrośnie do blisko 40 proc.

Tagi: energa, giełda, wiadomości, gospodarka, ipo, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz