Notowania

ICPGROUP: strona spółki
16.06.2014, 13:45

ICP WZA - lista akcjonariuszy - korekta raportu nr 9/2014

Zarząd ICP Group S.A w uzupełnieniu do rb nr 9/2014 przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 11 czerwca 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

Inne komunikaty