Notowania

GWARANT: strona spółki
26.06.2014, 15:29

GWR WZA - lista akcjonariuszy

Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2014 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Impel S.A., posiadający 3.654.637 głosów, co stanowiło 100 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 73,09 % głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty