Notowania

EMM WZA - lista akcjonariuszy

Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
- Emmerson Limited - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 59,61 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %; - Grupa Emmerson S.A. - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 31,58 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %; RDI Assets Management Limited - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 1.282.420; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.282.420; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 8,80 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 3,93 %.

Inne komunikaty