Notowania

VISION: strona spółki
30.01.2015, 18:47

VIV sprzedaż akcji przez VAP Video Art Production GmbH

Zarząd Virtual Vision S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 roku otrzymał od VAP Video Art Production GmbH zawiadomienie sporządzone dnia 30 stycznia 2015, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005.183.1538) do Komisji Nadzoru Finansowego. Z przekazanej informacji wynika, że VAP Video Art Production GmbH w dniu 26-stycznia 2015 dokonała sprzedaży łącznie 29.996.837 akcji Emitenta za sumę 299.968,37 zł (po 0,01 zł za akcję).
Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu, że transakcja została zawarta przez podmiot związany z Prezesem Zarządu Emitenta.

Inne komunikaty