Notowania

ICPGROUP: strona spółki
21.05.2015, 14:49

ICP Ogłoszenie o zwołaniu WZA ICP Group S.A. na 16 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd ICP Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ICP Group S.A. na 16 czerwca 2015 r. oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty