Notowania

GWARANT: strona spółki
22.05.2015, 12:10

GWR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w IMPEL S.A. ul. Ślężna 118, 53-111 WROCŁAW
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty