Notowania

EMM ZWZ - lista akcjonariuszy

Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2015 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
- Emmerson Limited - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %; - Grupa Emmerson S.A. - liczba akcji zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000; udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.

Inne komunikaty