Notowania

VIV nabycie akcji przez podmiot powiązany

Zarząd EUROINVESTMENT S.A. informuje, że w dniu 7 stycznia 2016 roku otrzymał od VAP Video Art Production GmbH w Hamburgu zawiadomienie sporządzone dnia 31 grudnia 2015, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005.183.1538) do Komisji Nadzoru Finansowego. Z przekazanej informacji wynika, że VAP Video Art Production GmbH w dniu 31-grudnia 2015 dokonała zakupu łącznie 40.186.000 akcji Emitenta serii G za sumę 401.860,00 zł (po 0,01 zł za akcję).
Obowiązek przekazania informacji o transakcji wynika z faktu, że transakcja została zawarta przez podmiot związany z Prezesem Zarządu Emitenta.

Inne komunikaty