Notowania

ABAK: strona spółki
13.01.2016, 13:10

ABK Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie od Członka Zarządu

Zarząd ABAK S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 13 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Igora Puterko pełniącego funkcję Członka Zarządu Abak S.A. o transakcjach na akcjach Emitenta.
Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Igor Puterko dokonywał zakupu akcji Emitenta w następujących dniach: 20.02.2015 - KUPNO - 623 szt., cena 1,60 PLN 03.06.2015 - KUPNO - 700 szt., cena 1,46 PLN 26.06.2015 - KUPNO - 680 szt., cena 1,50 PLN 13.07.2015 - KUPNO - 1000 szt., cena 1,50 PLN 15.07.2015 - KUPNO - 1000 szt., cena 1,50 PLN 23.07.2015 - KUPNO - 1300 szt., cena 1,50 PLN Transakcje zostały dokonane podczas sesji zwykłej na rynku NewConnect.

Inne komunikaty