Notowania

EMMERSON: strona spółki
11.03.2016, 11:50

EMM Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na NWZ Spółki Emmerson Realty S.A. w dniu 9 marca 2016 r.

Zarząd Emmerson Realty S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 marca 2016 r. i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:
- Emmerson Limited - liczba akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.862.043; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 8.682.043; udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 65,37 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 26,58 %; - Grupa Emmerson S.A. - liczba akcji zarejestrowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 4.600.000; liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 4.600.000; udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 34,63 %; udział w ogólnej liczbie głosów: 14,08 %.

Inne komunikaty