Notowania

GALVO: strona spółki
24.05.2016, 16:00

GAL Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 23 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Galvo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Galvo S.A. na 23 czerwca 2016 r. oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty