Notowania

ICP Ogłoszenie o zwołaniu WZA ICP Group S.A. na dzień 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd ICP Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ICP Group S.A. na dzień 29 czerwca 2016 roku oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty