Notowania

ICPGROUP: strona spółki
29.06.2016, 17:18

ICP Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 29 czerwca 2016 r.

Zarząd ICP Group S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 29 czerwca 2016 r.
1. Pani Iwona Michniewicz Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 102.400 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 204.800 Udział głosów na tym WZA: 64,97%, Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,16% 2. Pan Krzysztof Michniewicz Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 55.200 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 110.400 Udział głosów na tym WZA: 35,03% Udział w ogólnej liczbie głosów: 1,16%

Inne komunikaty