Notowania

ABAK: strona spółki
15.07.2016, 15:42

ABK Zawiadomienie o transakcjach na akcjach ABAK S.A.

Zarząd ABAK S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 15 lipca 2016 r. otrzymał od Małgorzaty Puterko zawiadomienie w trybie art. 19 ust 1 pkt a) Rozporządzania Parlementu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 [...], dotyczące transakcji wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze. Treść zawiadomienia w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty