Notowania

VER Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL VERBUM S.A. na dzień 28 października 2016.r

Zarząd MPL VERBUM S.A. z siedzibą w Poznaniu 61-626, ul. Szelągowska 45a, woj. wielkopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372990, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402? oraz 402? Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 października 2016 roku o godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ulicy Szelągowskiej 45a.

Załączniki

Inne komunikaty