Notowania

ROVITA: strona spółki
17.10.2016, 15:26

ROV Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.11.2016 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.11.2016 r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki

Inne komunikaty