Notowania

BFC Rekomendacje zarządu ? polityka dywidendowa Biofactory SA

Zarząd Biofactory S.A. z siedzibą w Bieczu, przekazuje do publicznej wiadomości Uchwałę Zarządu z dnia 26.01.2017 r.:
,,W związku ze zrealizowaniem III etapu inwestycyjnego, zgodnie z planem rozwoju przedsiębiorstwa ogłoszonym w procesie wchodzenia Spółki na rynek publiczny akcji NewConnect (2012 r.), zarząd wnioskować będzie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za 2016 r. w wysokości 0,11 zł (jedenaście groszy) od jednej akcji. Natomiast w stosunku do okresów przyszłych rekomenduje się wypłacanie w formie dywidendy minimum połowy corocznych zysków netto, o ile nie wystąpią zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym." Podpisano: Krzysztof Trochim - Prezes Zarządu oraz Krzysztof Olbrycht - Wiceprezes Zarządu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Inne komunikaty