Notowania

MAXIMUS: strona spółki
27.04.2017, 23:00

MAX Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zbycie nieruchomości i utworzenie spółki

Zarząd Spółki MAXIMUS S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 27 kwietnia 2017 roku wyraziła zgodę na :
- zbycie nieruchomości gruntowej/lokalowej położonej w Bielsko-Biała Lipnik, ul. Komorowicka 98, nr działki 4415/51 powierzchnia działki 0,0400 hektara, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 426,71m2 w tym lokale o powierzchni numer 1 - 116,95m2 i numer 2 - 32,66m2, 3 - 80,48m2, numer 4 - 61,24m2, numer 5 - 67,49m2, numer 6 - 67,89m2; - zbycie nieruchomości gruntowej/zabudowanej wiatą położonej w Bielsko-Biała Lipnik, ul. Komorowicka 98, nr działki 4415/51 o powierzchni 0,0334 hektara dla, których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BB1B/00064490/4; - utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym od 5.000zł do 50.000zł, której jedynym wspólnikiem będzie ,,MAXIMUS" S.A. Nazwa spółki z o.o. zostanie ustalona przez zarząd ,,MAXIMUS" S.A.

Inne komunikaty