Notowania

GWARANT: strona spółki
15.05.2017, 11:52

GWR Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2017 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Gwarant Agencja Ochrony S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w IMPEL S.A. ul. Ślężna 118, 53-111 WROCŁAW.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty