Notowania

ABAK: strona spółki
2.06.2017, 15:07

ABK Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABAK S.A.

Zarząd Abak S.A. (,,Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, które rozpocznie się o godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 18/20 w Olsztynie. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty