Notowania

CSY: strona spółki
6.06.2017, 15:31

CSY Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CSY S.A. w dniu 5 czerwca 2017 roku.

Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie podaje do publicznej wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 5 czerwca 2017 roku akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu była spółka ZASTAL S.A. Liczba głosów na ZWZ 29.031.028; udział w liczbie głosów na ZWZ 100%; udział w ogólnej liczbie głosów 89,6%.

Inne komunikaty