Notowania

BIOERG: strona spółki
8.06.2017, 23:43

BER Udział akcjonariuszy akcji serii E i F w ZWZ Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Zarząd spółki pod firmą Bioerg S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że Spółka w związku z trwającą procedurą dematerializacji akcji Spółki serii E i F związaną z ubieganiem się o wprowadzenie akcji serii E i F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect (ASO NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) legitymacja akcjonariuszy posiadających akcje serii E i F na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 r. (ZWZ) zostanie przeprowadzona na podstawie spisu nabywców akcji serii E i F.
Spółka przekazała stosowne wnioski do GPW i na dzień dzisiejszy czeka na zakończenie procesu wprowadzania ww. akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect (ASO NewConnect) prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym zgłoszeniem akcjonariuszy z akcji serii E i F do udziału na ZWZ w dniu 29 czerwca 2017 r. za pośrednictwem domów maklerskich i KDPW jest technicznie niemożliwe. Mając na uwadze powyższy fakt, Spółka przyjmie, iż wszyscy akcjonariusze (którzy złożyli zapisy na akcje serii E i F, którym te akcje zostały przydzielone i którzy zostali zamieszczeni w spisie nabywców akcji serii E i F), są uprawnieni do wzięcia udziału w ZWZ, a legitymacja tych akcjonariuszy zostanie przeprowadzona na podstawie okazania stosownych dokumentów tożsamości lub dokumentów potwierdzających właściwą reprezentację na podstawie spisów nabywców posiadanych przez spółkę. Akcjonariusze, którzy będą chcieli głosować z akcji serii E i F na ZWZ w dniu 29.06.2017 są proszeni o zgłoszenie drogą mailową na adres bioerg@bioerg.pl i informację z jakiej ilości akcji serii E i F chcą głosować na ZWZ, oraz czy chcą dokonać rozbicia akcji serii E i F na różne ilości w kartach do głosowania, a jeśli tak to, jakie ilości akcji mają się znaleźć na poszczególnych kartach do głosowania. Powyższa informacja jest niezbędna w celu właściwego przygotowania kart do głosowania z akcji serii E i F.

Inne komunikaty