Notowania

INFRA: strona spółki
12.06.2017, 12:07

IFA Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki INFRA S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Członka Zarządu Emitenta Wojciecha Franeckiego o otrzymaniu darowizny w formie akcji Spółki INFRA Spółka Akcyjna.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty