Notowania

GWARANT: strona spółki
13.06.2017, 9:55

GWR Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Gwarant Agencja Ochrony S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2017 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Kuczer Edward, posiadający 1.000.000 głosów, co stanowiło 100 % ogólnej liczby głosów na ZWZ i 20,00 % głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty