Trwa ładowanie...
bErzrwwR

Notowania

BFC ZWZ - lista akcjonariuszy

Zarząd Biofactory SA (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku:
1. Krzysztof Olbrycht - posiadający łącznie 86.100 akcji, z których przysługiwało 86.100 głosów, co stanowiło 7,74% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 4,53% ogólnej liczby głosów w Spółce. 2. Zbigniew Lipieta - posiadający 305.600 akcji, z których przysługiwało 305.600 głosów, co stanowiło 27,47% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 16,07% ogólnej liczby głosów w Spółce. 3. Tomasz Sierakowski - posiadający 304.400 akcji, z których przysługiwało 304.400 głosów, co stanowiło 27,36% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 16,00% ogólnej liczby głosów w Spółce. 4. Saskia Sp. z o.o. - posiadająca 115.500 akcji, z których przysługiwało 115.500 głosów, co stanowiło 10,37% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 6,07% ogólnej liczby głosów w Spółce. 5. Kazimierz Szot- posiadający 285.000 akcji, z których przysługiwało 285.000 głosów, co stanowiło 25,62% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 14,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty

bErzrwxz