Notowania

GALVO: strona spółki
18.10.2017, 14:30

GAL spłata części należności długoterminowych

Zarząd Galvo S.A. informuje, że 18 października 2017 r. Spółka otrzymała 1.000.000 zł tytułem spłaty części należności długoterminowych, wynikających z zawartej w 2015 r. umowy cesji wierzytelności. Termin zapłaty całości należności wypada 11 maja 2018 r., zatem otrzymana kwota została zapłacona przed terminem.

Inne komunikaty