Notowania

SKOTAN: strona spółki
14.07.2017, 15:55

SKT Informacja dotycząca przedłużenia terminu wykupu obligacji serii E

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii E („Obligacje”) i raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia terminu wykupu Obligacji , Zarząd Skotan S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarł z obligatariuszem porozumienie w sprawie przedłużenia terminu wykupu Obligacji do dnia 31 grudnia 2017 roku. Pierwotny termin wykupu był ustalony na dzień 30 czerwca 2017 roku, a następnie przedłużony do dnia 14 lipca 2017 roku.

Inne komunikaty