Trwa ładowanie...

Notowania

VAKOMTEK: strona spółki
17.07.2017, 16:45

VKT Wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Zarząd Vakomtek SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, że otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wyrok w sprawie z powództwa Ledolux Sp. z o.o. przeciwko Vakomtek SA o zapłatę łącznej kwoty 1.053.298,64 PLN.
Zgodnie z treścią wskazanego wyroku, Sąd Arbitrażowy zasądził od Vakomtek S.A. na rzecz Ledolux Sp. z o.o. łącznie kwotę 956.236,06 złotych wraz z umownymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie w wysokości 10% w skali roku od dnia 17 stycznia 2016 do dnia zapłaty oraz 97.062,58 złotych tytułem opłat związanych z postępowaniem przez Sąd Arbitrażowy. Powyższy spór dotyczy rozliczenia pomiędzy Emitentem a Ledolux Sp. z o.o. Powodem sporu było wykrycie przez Emitenta niezgodności w produktach dostarczanych przez Ledolux Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektronicznego (Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1089) oraz niedokonanie płatności z tytułu przekazanego Emitentowi towaru. Zarząd Spółki informuje, że Spółka podejmie dalsze działania w celu ugodowego zakończenia sporu. Prowadzone są negocjacje ze Spółką Ledolux Sp. z o.o., Emitent nie wyklucza również złożenia skargi do właściwego sądu powszechnego.

Inne komunikaty