Notowania

EUROCASH: strona spółki
22.11.2017, 23:45

EUR Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd EUROCASH Spółka Akcyjna z siedzibą w Komornikach („Spółka”) zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2017 r. otrzymał od spółki Azvalor Asset Management S.G.I.I.C. S.A. wraz ze spółkami pośrednio i bezpośrednio zależnymi (dalej „Azvalor”) informację, że Azvalor stał się posiadaczem akcji zapewniającym powyżej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A. Na dzień 22 listopada 2017 r. Azvalor posiadał łącznie 7 498 451 akcji stanowiących 5,39% kapitału zakładowego EUROCASH S.A. Z akcji tych przysługiwało 7 498 451 głosów stanowiących 5,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.
Poniżej otrzymane zestawienie spółek Azvalor wraz z % udziałem ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A. Nazwa Łączny % udział w ogólnej liczbie głosów AZVALOR INTERNACIONAL FI 4.059% MC SICAV S.A. - AZVALOR INTERNATIONAL 0.988% AZVALOR VALUE SELECTION, SICAV, S.A 0.191% AZVALOR BLUE CHIPS FI 0.062% BESTOM INVEST SICAV SA 0.028% SWEET INVEST SICAV SA 0.027% ADAMAS INVERSIONES FINANCIERAS SICAV SA 0.002% OMEGA (ASPEN TRUST SERVICES) 0.016% SALUS (ASPEN TRUST SERVICES) 0.016%

Załączniki

Inne komunikaty