Notowania

BLUETAX: strona spółki
27.11.2017, 18:06

BTG Sprzedaż lokalu biurowego Spółki, wcześniejszy wykup Obligacji serii C oraz D

Zarząd Blue Tax Group S.A. dalej "Emitent” zawiadamia o dokonaniu w dniu 24 listopada 2017 r. sprzedaży lokalu biurowego w Brzegu Dolnym, Rynek 12/21 gdzie kupującymi są Mirosław i Gabriela Stanisławscy (Mirosław Stanisławski znaczący akcjonariusz Blue Tax Group S.A.) za cenę 600.000 zł netto (738.000 brutto) będącą ceną rynkową. Spółka traktuje transakcję jako kolejny krok na drodze do poprawy przejrzystości finansów „emitenta". Celem powyższych działań jak i planowanych działań w roku 2018 jest uporządkowania finansów i biznesu Spółki, w tym pozyskania znaczącego partnera.
Zarząd Blue Tax Group S.A. informuje, że otrzymane środki zostały przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji serii C oraz serii D. Wykup został dokonany w dniach 25-27 listopada 2017 roku. Spółka dokonała wykupu: - 265 sztuk Obligacji serii C o nominale 1.000 zł za sztukę o łącznej wartości 265.000 zł, (wykup według warunków emisji miał nastąpić 4 grudnia 2017 roku) - 400 sztuk Obligacji serii D o nominale 1.000 zł za sztukę o łącznej wartości 400.000 zł, (wykup według warunków emisji miał nastąpić 11 maja 2018 roku) W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art.7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty