Notowania

BOGDANKA: strona spółki
29.12.2017, 12:36

LWB Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2017 r.
Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Załączniki

Inne komunikaty