Notowania

FLUID: strona spółki
14.02.2018, 14:40

FLD nabycie akcji przez członka RN

FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie niniejszym informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. wpłynęło od Krzysztofa Stanika Członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 19 ust 3 rozporządzenia MAR

Załączniki

Inne komunikaty