Notowania

ORL Orzeł SA: Życiorys zawodowy członka Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 ESPI z dnia 13 lutego 2018 roku Zarząd Spółki Orzeł SA przekazuje do publicznej wiadomości życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej – Pana Wacława Szarego oraz Pana Marcina Lau, powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 13 lutego 2018 roku:

Załączniki

Inne komunikaty