Notowania

JRH Wznowienie skupu akcji własnych

Zarząd spółki JR HOLDING S.A. z siedzibą w Krakowie "Emitent", "Spółka" informuje, iż w dniu 15 lutego 2018 r. wznowi realizację programu skupu akcji własnych Spółki, zawieszonego od dnia 15 stycznia 2018 roku z uwagi na obowiązywanie okresu zamkniętego związanego z publikacją raportu okresowego kwartalnego za IV kwartał 2017 roku. O transakcjach nabycia akcji własnych Spółka informować będzie, jak dotychczas, w formie raportów bieżących.

Inne komunikaty