Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
ZNAJDŹ KOMUNIKAT
Informacje ze spółek
Data Spółka Tytuł komunikatu Kurs * Zmiana *
2018-08-19 17:10 SOHODEV SHD Zawiadomienie akcjonariuszy Witolda i Danuty Knabe o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2018-08-19 13:44 ULTGAMES ULG Zawarcie umowy wydawniczej - gra Clinically Dead
2018-08-18 22:47 ULTGAMES ULG Informacja dot. gry Phantaruk na Nintendo Switch
2018-08-18 22:02 FOREVEREN FOR Zakończenie procesu certyfikacji Phantaruk na Nintendo Switch.
2018-08-17 23:04 PAMAPOL PMP Korekta raportu nr 26/2018 w sprawie wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.
2018-08-17 22:40 ESOTIQ EAH Wstępne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson w lipcu 2018 r.
2018-08-17 22:35 PLAYWAY PLW Zawiązanie spółki Pixel Flipper S.A. z siedzibą w Warszawie
2018-08-17 22:32 POLNORD PND Zmiany w Zarządzie Spółki
2018-08-17 21:10 PAMAPOL PMP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.
2018-08-17 20:29 TXM TXM Częściowe spełnienie warunków zawieszających wejście w życie umów zmieniających umowy kredytowe zawarte przez TXM S.A. z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz z ING Bankiem Śląski
2018-08-17 20:06 MIRACULUM MIR Zawarcie Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1
2018-08-17 20:04 PAMAPOL PMP Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.
2018-08-17 19:44 AWBUD AWB Aneks do umowy faktoringowej z bankiem
2018-08-17 19:35 AWBUD AWB Aneks do umowy o limit wierzytelności z bankiem
2018-08-17 19:15 IDEABANK IDA INFORMACJA O SZACOWANYCH WSPÓŁCZYNNIKACH KAPITAŁOWYCH IDEA BANK S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ IDEA BANK S.A.
2018-08-17 19:10 IDEABANK IDA INFORMACJA O REZERWACH, ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH I KOREKTACH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU
2018-08-17 19:07 VISTULA VST Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2018 roku
2018-08-17 18:15 STELMET STL Informacja nt. wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały roku obrotowego 2017/2018 12,30 +0,41
2018-08-17 18:06 ZASTAL ZST Powołanie Prezesa Zarządu Spółki 0,61 -1,64
2018-08-17 18:01 ELKOP EKP Częściowa spłata pożyczki przez pożyczkobiorcę 0,51 +5,88
2018-08-17 17:24 CORMAY CRM PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego 1,03 +17,48
2018-08-17 17:23 UNIMOT UNT Wstępne szacunkowe dane finansowe za II kwartał 2018 r. 9,62 +2,91
2018-08-17 17:16 PROCHNIK PRC Informacja o Postanowieniu o odmowie otwarcia postępowania sanacyjnego Spółki 0,02
2018-08-17 17:15 PROTEKTOR PRT Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. 4,00
2018-08-17 17:15 PROTEKTOR PRT Podjęcie przez Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. uchwały w sprawie zmiany uchwały o wypłacie dywidendy 4,00
2018-08-17 17:14 PROTEKTOR PRT Powołanie osoby nadzorującej 4,00
2018-08-17 17:12 PROTEKTOR PRT Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROTEKTOR S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r. 4,00
2018-08-17 16:30 PBKM BKM zgoda na przejęcie kontroli nad Stelmab SA 71,00 +0,56
2018-08-17 16:25 ALCHEMIA ALC Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. 4,03 -0,25
2018-08-17 15:36 IDEABANK IDA INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR 6,30 -1,90
2018-08-17 15:24 CNT CNT Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE 9,18
2018-08-17 15:07 PATENTUS PAT Podpisanie umowy kredytowej z Getin Noble Bank S.A. 0,84 +3,57
2018-08-17 14:56 PKNORLEN PKN Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A. 98,10 -2,43
2018-08-17 14:48 LPP LPP informacja na temat dywidendy 8775,00 -0,63
2018-08-17 14:45 GETIN GTN zestawienie transakcji na obligacjach 0,52
2018-08-17 14:24 OPENFIN OPF zestawienie transakcji na akcjach 0,57
2018-08-17 14:23 KREZUS KZS umowa leasingu operacyjnego z ING Lease Polska sp. z o.o. 1,83 -6,01
2018-08-17 14:07 CAPITAL CPA zmiana stanu posiadania akcji przez Pawła Bala 3,35 +3,58
2018-08-17 13:51 REMAK RMK pismo nawiązujące do odstąpienia od umowy 9,30
2018-08-17 13:50 SAKANA SKN umowa najmu lokalu usługowego
?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Giełda na skróty
SPÓŁKI GPW
  • Ostatnio
    oglądane
  • Mój
    portfel
W tym miejscu pojawią sie dane spółek, których profile będziesz przeglądał
Przejdź do listy profili spółek
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics