Notowania

EFIXDM: strona spółki
16.02.2018, 10:53

EFX Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. w dniu 14 lutego 2018 roku oraz posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu

Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 14 lutego 2018 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:
Tomasz Korecki – 731 400 głosów, co stanowiło 100% udziału w głosach na NWZA i 45,98% w ogólnej liczbie głosów

Inne komunikaty