Notowania

GALVO: strona spółki
28.03.2018, 10:50

GAL Ogłoszenie o zwołaniu WZA Galvo S.A. na 24 kwietnia 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Galvo S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Galvo S.A. na 24 kwietnia 2018 r. oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty