Notowania

KGHM: strona spółki
13.04.2018, 14:27

KGH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zakończonym dnia 13 kwietnia 2018 r.

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KGHM Polska Miedź S.A., zwołanym na dzień 15 marca 2018 roku i kontynuowanym w dniach 27 marca 2018 roku i 13 kwietnia 2018 roku.
Jednocześnie Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 15 marca 2018 r. i kontynuowane w dniach 27 marca 2018 r. oraz 13 kwietnia 2018 r., zostało zakończone, wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane. W dniu 13 kwietnia 2018 r. nie została podjęta żadna uchwała.

Załączniki

Inne komunikaty