Notowania

TAURONPE: strona spółki
16.04.2018, 17:35

TPE Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 16 kwietnia 2018 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wraz z wynikami głosowań.
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty