Notowania

LPS Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 18 kwietnia 2018 r.

Zarząd Lauren Peso Polska SA przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 18 kwietnia 2018 r.
1. Pan Adrian Tabor Liczba zarejestrowanych na WZA akcji:20 500 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 20 500 000 Udział głosów na tym WZA: 63,08%, Udział w ogólnej liczbie głosów: 30,82% 2. Sirra Inwestycje Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 12 000 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 12 000 000 Udział głosów na tym WZA: 36,92% Udział w ogólnej liczbie głosów: 18,05%

Inne komunikaty