Notowania

BLUETAX: strona spółki
4.05.2018, 17:26

BTG Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blue Tax Group S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o zwołaniu na dzień 30 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Blue Tax Group S.A., które odbędzie się o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak s.c. we Wrocławiu , Rynek 7.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz treści proponowanych zmian Statutu znajduję się w załączniku:

Załączniki

Inne komunikaty