Notowania

MPAY: strona spółki
4.05.2018, 20:07

MPY Informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje zawarte w ogłoszeniu o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A., które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grochowskiej 21a, w dniu 30 maja 2018 roku, o godz. 12:00, dokonanym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych.
Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mPay S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

Załączniki

Inne komunikaty