Notowania

MPAY: strona spółki
4.05.2018, 20:12

MPY Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2018 roku

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 maja 2018 roku na godzinę 12.00.
Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty