Notowania

BOGDANKA: strona spółki
18.05.2018, 14:47

LWB Ocena Rady Nadzorczej wniosku Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok 2017 na kapitał rezerwowy Spółki

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 16.05.2018 r. Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bogdance informuje, że w dniu 18.05.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając uzasadnienie zawarte w uchwale Zarządu nr 546/IX/2018 z dnia 16.05.2018 r., podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie oceniła wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 w kwocie 673.281.183,53 zł w całości na kapitał rezerwowy Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Inne komunikaty