Notowania

APR Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

Zarząd Spółki AUTO PARTNER S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienia od Członków Zarządu Spółki: Pana Andrzeja Manowskiego oraz Pana Piotra Janta o transakcjach zbycia akcji Spółki.
Treść zawiadomień przekazujemy w załącznikach do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty